System of development institutions

Together with Polski Fundusz Rozwou (the Polish Development Fund), Polska Agnecja Rozwoju Przedsieborczości (the Polish Agency for Enterprise Development), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (the Export Credit Insurance Corporation ), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (the Polish Investment and Trade Agency) and Agencja Rozwoju Przemysłu (The Polish  Industrial Development Agency) we form a coherent system of development institutions in Poland.