International Cooperation

Wiesław Macherzyński
Head
International Affairs Department

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warsaw, Poland

Temporary location and a correspondence address: 

VARSO 2 Building
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

tel: +48 22 475 86 60
e-mail: bwm@bgk.pl

Correspondent Banks

Patriot Act Cerificate